Βίντεο

Ελαστικός αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού Elastoshaum από την PosaClima

Ένα από τα βασικά προϊόντα αεροστεγανότητας είναι ο αφρός χαμηλής διόγκωσης. Οι ιδιότητές του τον καθιστούν απαραίτητο στοιχείο για την σύνδεση του κουφώματος με τον τοίχο ώστε να εξασφαλιστεί η απαραίτητη αεροστεγανότητα. Ενημερωθείτε από την σελίδα www.aerosteganotita.gr ή επικοινωνήστε στο 210 2928391 για περισσότερες πληροφορίες

Έλεγχος αεροστεγανότητας 3ης κατηγορίας

Ένα κούφωμα οφείλει να προσφέρει την αεροστεγανότητα που αναγράφει στην πιστοποίησή του, μετά την τοποθέτηση. Με τον έλεγχο αεροστεγανότητας ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της κατασκευής, συμμαχούμε με το συνεργείο των εφαρμοστών και τους καθοδηγούμε στην επίτευξη του στόχου τους. Δηλαδή να προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε από την σελίδα www.aerosteganotita.gr ή επικοινωνήστε στο 210 2928391 για περισσότερες πληροφορίες

Γιατί γίνεται ο έλεγχος αεροστεγανότητας, Blower door test

Η σημασία του ελέγχου αεροστεγανότητας στη σύγχρονη κατασκευή. Δείτε γιατί είναι σημαντικό να επιβεβαιώσετε την σωστή τοποθέτηση του κουφώματος.

Έλεγχος αεροστεγανότητας κτιρίων Blower Door Test

Δεκέμβριος 2012, Το πρώτο επεξηγηματικό βίντεο στο Ελληνικό YouTube για τον Έλεγχο αεροστεγανότητα κτιρίων Blower Door Test.

Παρουσιάζεται μια σύντομη περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ελέγχεται η αεροστεγανότητα σε έναν κτίριο, καθώς και ο υπολογισμός των απωλειών από τις αστοχίες του κελύφους. Η FUV παρουσιάζει έναν από τους μηχανισμούς που διαθέτει για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια.

Παράδειγμα ελέγχου αεροστεγανότητας σε κατοικία

Μάρτιος του 2014 και κάναμε τις πρώτες παρουσιάσεις των συγκριτικών ελέγχων αεροστεγανότητας. Για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε κάτι, πρέπει πρώτα να μπορούμε να το μετρήσουμε! Ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας www.fuv.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 2102928391.

Minneapolis BlowerDoor – Greek- Corp. Video 2020

Η πρώτη Ελληνική παρουσίαση της BlowerDoor GmbH. Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο κανάλι της αεροστεγανότητας ή στην ιστοσελίδα www.aerosteganotita.gr.

Παρουσίαση του ελέγχου αεροστεγανότητας

Η παρουσίαση απευθύνεται σε μελετητές δημοσίων και ιδιωτικών έργων, επιβλέποντες μηχανικούς, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες κατασκευής και τοποθέτησης κουφωμάτων αλλά ακόμα και σε ιδιώτες που θα ήθελαν να γνωρίσουν ένα επιπλέον εργαλείο ελέγχου και πιστοποίησης των υπηρεσιών που εφαρμόζουν στις ιδιοκτησίες τους.

Έλεγχος αεροστεγανότητας κουφωμάτων βήμα 1ο

Ο έλεγχος έγινε κατόπιν αίτησης εταιρίας τοποθέτησης κουφωμάτων, οι οποίοι στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών τους και ζήτησαν την υποστήριξή μας για την καλύτερη κατοχύρωση του πελάτη τους. Ο έλεγχος αεροστεγανότητας (Blower Door Test) είναι πλέον απαραίτητος για την πρόληψη, επιδιόρθωση, βελτίωση και τελική επιβεβαίωση ότι το κούφωμα θα προσφέρει τις ονομαστικές του πιστοποιημένες τιμές όταν θα τοποθετηθεί στο κτιριακό κέλυφος. Ο συγκεκριμένος 1ος έλεγχος έγινε σε ανακαίνιση διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας τον Μάρτιο του 2020. Με τη δημιουργία νέφους ατμού επισημαίνουμε τα σημεία που φαίνονται σφραγισμένα ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Θα ακολουθήσει νέος έλεγχος μετά την επιδιόρθωση των μικρών αλλά σημαντικών αστοχιών που επισημάνθηκαν. Για περισσότερες πληροφορίες: www.aerosteganotita.gr

Έλεγχος αεροστεγανότητας σε πολυκατάστημα στη Λάρνακα

Ο έλεγχος αεροστεγανότητας είναι ένας μη καταστροφικός κτιριακός έλεγχος που μας βοηθά στην ανακάλυψη αστοχιών που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Επιπλέον καταλήγει σε συγκεκριμένες και μετρήσιμες τιμές εναλλαγής του αέρα μέσω του κελύφους. Ένα πολύ σημαντικό εργαλείο τόσο για τον μελετητή όσο και τον ιδιοκτήτη! Το γραφείο μας έχει επενδύσει σε τεχνογνωσία και από το 2011 εφαρμόζει κτιριακούς ελέγχους αεροστεγανότητας στην Ελλάδα, τόσο σε βιομηχανικά κτίρια όσο και σε κατοικίες.