Εκπαιδευτικό πρόγραμμα σεμιναρίων Αεροστεγανότητας

Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, αρχιτέκτονες αλλά και εφαρμοστές κουφωμάτων αλουμινίου για τη σωστή χρήση του εξοπλισμού. Δεν είναι απαραίτητη η αγορά των μηχανημάτων της BlowerDoor GmbH για να παρακολουθήσει κάποιος τα σεμινάρια αλλά υπάρχουν σημαντικές εκπτώσεις σε όσους τα προμηθευτούν. Καθώς δίνεται η δυνατότητα ενοικίασης του εξοπλισμού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παρακολούθηση των σεμιναρίων σε όσους δεν προβούν στην αγορά του.

Υπάρχουν τρία διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ενδιαφερομένων, καθώς το σεμινάριο παρέχει 20 ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Οι εναλλακτικές των προγραμμάτων σχετικά με τα ωράρια έχουν ως εξής:

Πρόγραμμα 1: Απογευματινό πενθήμερο

Δευτέρα έως Παρασκευή: 16:30 έως 21:00

Πρόγραμμα 2: Ήπιο σαββατοκύριακο

Παρασκευή: 17:00 έως 20:45
Σάββατο: 9:00 έως 19:15
Κυριακή: 9:00 έως 19:15

Πρόγραμμα 3: Εντατικό σαββατοκύριακο

Σάββατο: 9:00 έως 21:15
Κυριακή: 9:00 έως 21:15

Τα σεμινάρια είναι τριών ειδών, ανάλογα με το αντικείμενο:

Σεμινάριο Α: Έλεγχος αεροστεγανότητας μικρής κλίματα (κατοικίες, κουφώματα)

Σεμινάριο Β: Έλεγχος αεροστεγανότητας για πυρασφάλεια (data centers, πυροδιαμερίσματα)

Σεμινάριο Γ: Έλεγχος αεροστεγανότητας μεγάλης κλίμακας και ειδικών εφαρμογών (βιομηχανίες, αεραγωγοί)

Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες και με το τέλος των σεμιναρίων θα είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως ελεγκτές αεροστεγανότητας.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις επόμενες ημερομηνίες, συμπληρώστε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας

TOP