1η Παρουσίαση του ελέγχου αεροστεγανότητας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Ζητήστε προσφορά.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατοικίες, Επαγγελματικοί χώροι, Ειδικές περιπτώσεις.

Ο έλεγχος αεροστεγανότητας γίνεται κατά  ISO 9972, με παράλληλη δειγματοληπτική θερμογράφιση και ανεμομετρική μέτρηση. Η θερμογράφιση δεν αποτελεί τμήμα του ελέγχου αεροστεγανότητας και των αποτελεσμάτων που παραδίδονται με την τελική τεχνική περιγραφή. Γίνεται καθαρά και μόνο για την επισήμανση κάποιων απωλειών ώστε να επισημανθούν και να γίνει η επιδιόρθωσή τους. Σε κάθε περίπτωση αν δεν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μεγαλύτερη των 7 βαθμών μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, η θερμογράφιση δεν μπορεί να δώσει αποδεκτά αποτελέσματα.

Για την ορθή αποτύπωση των απωλειών στον χώρο διευκρινίζουμε τις εξής λεπτομέρειες: Με τον έλεγχο αεροστεγανότητας δημιουργούμε μια διαφορά πίεσης μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου της τάξεως των 10Pa-60Pa, ο οποίος αντιστοιχεί σε ταχύτητα αέρα μεταξύ 4 και 10 m/s (15-35km/h).

Τα 50Pa αντιστοιχούν σε εφαρμογή βάρους 5κιλών/μ² επιφάνειας. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης όλο το κτιριακό κέλυφος θα πρέπει να είναι σφραγισμένο και να μην ανοιχτεί καμία πόρτα ή παράθυρο.

Τα συστήματα μηχανικού αερισμού (σε περίπτωση που είναι εγκατεστημένα) θα πρέπει να μην είναι σε λειτουργία αλλά οι θυρίδες να παραμένουν ανοιχτές. Γίνονται 100 μετρήσεις σε απόσταση 10Pa μεταξύ τους, από 10Pa μέχρι 50Pa (δηλαδή 500 μετρήσεις συνολικά).

Η τουρμπίνα τοποθετείται σε μια εξωτερική θύρα που θα επιλεχθεί επιτόπου. Με το πέρας των μετρήσεων, το τεύχος των αποτελεσμάτων ετοιμάζεται και παραδίδεται εντός τριών ημερών.

Κατοικίες:

Επαγγελματικοί χώροι:

Ειδικές περιπτώσεις:

Γιατί γίνεται ο έλεγχος αεροστεγανότητας, το Blower Door Test..

Έλεγχος αεροστεγανότητας κτιρίων, Blower Door Test..

Έλεγχος αεροστεγανότητας σε πολυκατάστημα LIDL στη Λάρνακα..

Παραδείγματα ελέγχου αεροστεγανότητας σε κατοικίες..