1η Παρουσίαση του ελέγχου αεροστεγανότητας

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

Ζητήστε προσφορά.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η αεροστεγανότητα στο σχεδιασμό του κτιρίου είναι βασικός άξονας για τη διατήρηση της ενέργειας και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ένα καλά σφραγισμένο κτηριακό κέλυφος εξασφαλίζει μειωμένες απώλειες θερμότητας, βελτιωμένη απόδοση HVAC και βελτιωμένη άνεση εσωτερικού χώρου, συμβάλλοντας στη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. Καθιστώντας την αεροστεγανότητα κεντρικό στοιχείο στο σχεδιασμό των κτιρίων, μπορούμε να συμβάλουμε σημαντικά στη διατήρηση της ενέργειας, στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Αυτή η προσέγγιση όχι μόνο μειώνει το λειτουργικό κόστος αλλά συμβάλλει θετικά στους ευρύτερους στόχους της παγκόσμιας ενεργειακής βιωσιμότητας.

 

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η αεροστεγανότητα στο σχεδιασμό κτιρίων είναι ένα κρίσιμο συστατικό της πυροπροστασίας. Προστατεύει τους ιδιοκτήτες, περιορίζει την εξάπλωση της φωτιάς και του καπνού και ενισχύει τη συνολική ασφάλεια του κτιρίου. Η ενσωμάτωση των αρχών αεροστεγανότητας στη διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ότι οι κατασκευές είναι εξοπλισμένες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πυρκαγιάς. Δίνοντας προτεραιότητα στην αεροστεγανότητα παράλληλα με άλλα μέτρα πυροπροστασίας, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις πυρκαγιές στο δομημένο περιβάλλον, σώζοντας τελικά ζωές και προστατεύοντας τις περιουσίες.

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΕΡΑ

Η ποιότητα του εσωτερικού αέρα (IAQ) είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη υγεία, την άνεση και την παραγωγικότητα των ιδιοκτητών ενός κτηρίου. Ένα συχνά υποτιμημένο στοιχείο για την ποιότητα του εσωτερικού αέρα είναι ο ρόλος της αεροστεγανότητας. Ένα καλά κατασκευασμένο, αεροστεγές κέλυφος μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στον συνολικό σχεδιασμό, καθώς η αεροστεγανότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Προστατεύει τους ιδιοκτήτες από εξωτερικούς ρύπους, ελέγχει τις διακυμάνσεις της υγρασίας και της θερμοκρασίας και διασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων εξαερισμού. Θέτοντας την αεροστεγανότητα ως κεντρικό στοιχείο στο σχεδιασμό του κτηρίου, μπορούμε να συμβάλουμε σημαντικά σε ένα πιο υγιεινό και άνετο εσωτερικό περιβάλλον. Αυτή η προσέγγιση ενισχύει την ευημερία των ιδιοκτητών και βελτιώνει τη συνολική ποιότητα ζωής.

Κατοικίες:

Επαγγελματικοί χώροι:

Ειδικές περιπτώσεις:

Γιατί γίνεται ο έλεγχος αεροστεγανότητας, το Blower Door Test..

Έλεγχος αεροστεγανότητας κτιρίων, Blower Door Test..

Έλεγχος αεροστεγανότητας σε πολυκατάστημα LIDL στη Λάρνακα..

Παραδείγματα ελέγχου αεροστεγανότητας σε κατοικίες..