Αεροστεγανότητα στα δίκτυα αεραγωγών

FUV_Αεραγωγοί01

Στη σύγχρονη οικοδομική με την όλο και μεγαλύτερη ανάγκη για ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα, η αεροστεγανότητα των αεραγωγών καταλαμβάνει μια κρίσιμη θέση. Η διασφάλιση ενός αεροστεγούς δικτύου αεραγωγών μπορεί να είναι το κλειδί για την επίτευξη υψηλών επιδόσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και για τη διατήρηση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα. Μέσω της εξερεύνησης της σημασίας του ελέγχου αεροστεγανότητας με την τεχνική της BlowerDoor GmbH, αποκαλύπτουμε τις διαστάσεις ενός θέματος που αξίζει την προσοχή μας

Ποιότητα Εσωτερικού Αέρα (Indoor Air Quality) και Υγεία

FUV_Αεραγωγοί02

Η στενή σχέση μεταξύ της ποιότητας του εσωτερικού αέρα και της υγείας των κατοίκων είναι αδιαμφισβήτητη, καθιστώντας την αεροστεγανότητα στους αεραγωγούς ένα κρίσιμο στοιχείο για τη διατήρηση ενός υγιούς εσωτερικού περιβάλλοντος. Μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης της αεροστεγανότητας, ελαχιστοποιούνται οι εισροές ανεπιθύμητων στοιχείων όπως σκόνη, αλλεργιογόνα και μολύνσεις, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα του αέρα που αναπνέουν οι χρήστες του χώρου. Αυτό το πλεονέκτημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό για άτομα με αναπνευστικές παθήσεις ή αλλεργίες, καθώς η μείωση των ερεθιστικών μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της γενικής τους υγείας και ευεξίας. Έτσι, ο έλεγχος της αεροστεγανότητας στους αεραγωγούς μετατρέπεται σε έναν αποφασιστικό παράγοντα για την εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας εσωτερικού αέρα, συμβάλλοντας έμπρακτα στην προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας

Σωστές Πρακτικές στην Εγκατάσταση Αεραγωγών

Η εφαρμογή σωστών πρακτικών κατά την εγκατάσταση αεραγωγών περιλαμβάνει την προσεκτική επιλογή υλικών υψηλής ποιότητας, τη σωστή μόνωση των αεραγωγών, την ακριβή τοποθέτηση και σύνδεση των εξαρτημάτων, και την εφαρμογή ειδικών στεγανωτικών υλικών σε όλες τις διασυνδέσεις και αρμούς. Επιπρόσθετα, η διενέργεια ελέγχων αεροστεγανότητας μετά την εγκατάσταση και η τακτική συντήρηση είναι κρίσιμα βήματα για τη διατήρηση της αποδοτικότητας του συστήματος στον χρόνο.

FUV_Αεραγωγοί03

Μέσω των παραπάνω σωστών πρακτικών, εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση ενός συστήματος Θέρμανσης, Αερισμού και Κλιματισμού (HVAC), μειώνονται οι ενεργειακές απώλειες και βελτιώνεται η συνολική ποιότητα του εσωτερικού αέρα, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο υγιούς και άνετου περιβάλλοντος για τους χρήστες.

FUV_Αεραγωγοί04

Στην περίπτωση του νερού, αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε αμέσως και το διορθώνουμε αλλά στην περίπτωση των αεραγωγών, δεν θα το δούμε ποτέ. Αν δηλαδή οι αεραγωγοί δεν έχουν απόλυτη αεροστεγανότητα, η ονομαστική ισχύς του μηχανήματος που έχουμε σχεδιάσει, δεν θα επαρκεί για να καλύψει τον χώρο, δεν θα μπορούμε ποτέ να το καταλάβουμε, θα έχουμε μικρότερες αποδόσεις και θα νομίζουμε ότι φταίει ο εξοπλισμός. Έτσι θα συνεχίσουμε να κάνουμε υπερδιαστασιολόγηση και να πετάμε έως και το 50% της απαιτούμενης ενέργειας.

FUV_Αεραγωγοί05

Για αυτό τον λόγο η BlowerDoor GmbH έχει αναπτύξει το σύστημα MLM με το οποίο ελέγχουμε και επιβεβαιώνουμε την αεροστεγανότητα των αεραγωγών για την αποδοτικότητα των ΗΜ εγκαταστάσεων (θέρμανση, ψύξη και αερισμό).

Μέχρι σήμερα ακολουθούνται κάποιες εμπειροτεχνικές μέθοδοι αλλά δεν δίνουν μια μετρήσιμη πιστοποίηση αεροστεγανότητας σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία EN 12599.

Πως γίνεται ο έλεγχος

Συνδέουμε το σύστημα MLM με τον αεραγωγό, σφραγίζουμε όλες τις περσίδες με ειδικά μπαλονάκια ή ταινίες και με την τουρμπίνα μας εκτοξεύουμε αέρα στο δίκτυο.

FUV_Αεραγωγοί06
BD-Datenblatt_MLM_en

Στη συνέχεια γίνεται η καταγραφή των ροών αέρα και με το λογισμικό TecLog μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε την ποιότητα της αεροστεγανότητας των αεραγωγών.

BD-Datenblatt_MLM_en

Ο εξοπλισμός MLM αποτελείται από διάφορα εξαρτήματα που εφαρμόζονται στην τουρμπίνα και τον μετρητή DG 1000.

FUV_Αεραγωγοί09
21_01_Umschlag_MLM_en.indd
21_01_Umschlag_MLM_en.indd
21_01_Umschlag_MLM_en.indd

Τόσο απλά!

FUV_Αεραγωγοί13