Η σημασία του ελέγχου Αεροστεγανότητας στα μεγάλα κτήρια

Πολλοί στην Ελλάδα θα αναρωτηθούν για ποιο λόγο απαιτείται ο έλεγχος αεροστεγανότητας σε κτήρια μεγάλης κλίμακας και μεγάλες υποδομές. Η απάντηση είναι η εξής:

Όσο πιο ποιοτική είναι η κατασκευή, τόσο πιο καλή τιμή αεροστεγανότητας θα έχει. Πλέον η έννοια της ποιοτικής κατασκευής έχει έναν μετρήσιμο και συγκρίσιμο αριθμό, τον n50 που δείχνει με πολύ απλά λόγια, αν το κτήριο είναι ένα ενεργειακό σουρωτήρι ή μια πραγματικά ποιοτική κατασκευή!

Μέχρι σήμερα, για την ποιοτική αξία μιας κατασκευής, στηριζόμασταν στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν αλλά δυστυχώς η εμπειρία έχει αποδείξει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ποιοτικής κατασκευής είναι ο τρόπος που αυτά θα εφαρμοστούν.

Οι μεγάλοι οργανισμοί και οι Developers που γνωρίζουν την αξία των ενεργειακών πρωτοκόλλων Passive house, LEED, Bream κλπ., καταλαβαίνουν το λόγο που ο έλεγχος αεροστεγανότητας είναι απαιτητός. Έχουμε πλέον το ποιοτικόμετρο, δηλαδή τον βαθμό αεροστεγανότητας ενός κτηρίου που πρέπει να εξασφαλίσει ιδανικές συνθήκες εσωτερικής άνεσης, ανεξάρτητα από τις εξωτερικές συνθήκες.

Η μέτρηση αεροστεγανότητας σε μεγάλα κτίρια παρουσιάζει μοναδικές προκλήσεις, όπως η ανάγκη για την χρήση πολλαπλών συστημάτων που λειτουργούν ταυτόχρονα και η δυσκολία στην εντοπισμό των σημείων διαρροής σε περίπλοκες και εκτεταμένες δομές.

Ως απάντηση, ειδικοί της BlowerDoor GmbH διαχειρίζονται προηγμένες τεχνολογίες και μεθόδους όπως τα μοντέλα προσομοίωσης μέσω ειδικού λογισμικού, για να ενισχύσουν την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των ελέγχων, βελτιστοποιώντας την ενεργειακή απόδοση και προάγοντας τη βιωσιμότητα των μεγάλων κτιριακών συνόλων.

Θα αναφέρουμε ένα παράδειγμα τριών πύργων ύψους 125 μέτρων, που ελέγχθηκαν από την ομάδα μας, την BlowerDoor GmbH στην Αυστρία το 2021. Ο στόχος ήταν να επιβεβαιωθεί ότι στο σύνολό του το κτήριο θα έχει n50<1.5 ACH.

FUV blowerdoor01

Η μέθοδος, η διαδικασία, τα αποτελέσματα

FUV blowerdoor02

Το πρωτόκολλο που ακολουθήθηκε ήταν αυτό του Passive House που δημοσιεύτηκε το 2019.

Σύμφωνα με αυτό, έγιναν οι απαραίτητες προετοιμασίες στο κτήριο καθώς αντιμετωπίστηκε ως ένας ενιαίος χώρος.

FUV blowerdoor03

Τοποθετήθηκε ο απαραίτητος αριθμός τουρμπίνων σε κάθε όροφο αφού έγινε ο υπολογισμός του stack effect, δηλαδή την πίεση που δέχεται το κτηριακό κέλυφος ανάλογα με το ύψος από το έδαφος.

FUV blowerdoor04

Όπως είναι λογικό, σύμφωνα με του κανόνες της φύσης, διαφορετική πίεση δέχεται ένα διαμέρισμα που βρίσκεται στα 112 μέτρα από το έδαφος, συγκριτικά με αυτό που βρίσκεται στα 41 μέτρα. Όπως φαίνεται και στο ακόλουθο γράφημα, με φυσικές συνθήκες περιβάλλοντος, στα 112 μέτρα μετρήθηκε διαφορά πίεσης περίπου 70Pa ενώ στα 41 μέτρα ήταν κοντά στα 10 Pa.

FUV blowerdoor05

Για την ενιαία μέτρηση του κάθε κτηρίου, χρησιμοποιήθηκαν 18 τουρμπίνες κατανεμημένες σε διάφορους ορόφους για την εξισορρόπηση του Stack effect.

FUV blowerdoor06

Οι ανελκυστήρες χρησιμοποιήθηκαν για τη διέλευση των απαραίτητων καλωδίων σύνδεσης όλου του εξοπλισμό με το κέντρο ελέγχου που στήθηκε στο ισόγειο. Βεβαίως αυτή η εργασία έγινε από επαγγελματίες αναρριχητές.

FUV blowerdoor07
FUV blowerdoor08

Όλα τα δεδομένα κατά τη διάρκεια της μέτρηση συλλέχθηκαν στο Base Camp του ισογείου και μετά από πολλές ώρες δοκιμών και μετρήσεων, έγιναν οι απαραίτητες καταγραφές.

Τα αποτελέσματα

Μετά από αρκετές μέρες και ώρες εργασίας, τόσο στο κτήριο όσο και στα γραφεία των μελετητών, καταλήξαμε στα αποτελέσματα που επιβεβαίωσαν την ποιότητα κατασκευής στους συγκεκριμένους πύργους, όπως φαίνονται στην ακόλουθη εικόνα.

FUV blowerdoor09

Η εμπειρία μας στην Ελλάδα

Στην FUV εκτελούμε ελέγχους αεροστεγανότητας από το 2010 ενώ είμαστε οι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι της BlowerDoor GmbH από το 2020. Έχουμε τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη εμπειρία σε κτήρια μεγάλης κλίμακας, τα οποία απαιτούν κατάλληλο αριθμό μηχανών, εξοπλισμού, εκπαιδευμένου προσωπικού και εμπειρίας.

FUV blowerdoor10
FUV blowerdoor11

Τονίζουμε ότι για να παραδοθούν με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις τα αποτελέσματα του ελέγχου αεροστεγανότητας, θα πρέπει ο εξοπλισμός να είναι βαθμονομημένος κατάλληλα και εντός των χρονικών ορίων. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα μια νομοθετική ρύθμιση ή οδηγία και δυστυχώς είμαστε η τελευταία Ευρωπαϊκή χώρα σε αυτό το αντικείμενο.

FUV blowerdoor12
cof

Παρόλα αυτά, πολυεθνικές εταιρείες ή κτήρια που απαιτούν τις διεθνείς πιστοποιήσεις, κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους αεροστεγανότητας για την επιβεβαίωση της πραγματικής ποιοτικής κατασκευής.

FUV blowerdoor13
sdr
FUV blowerdoor15