Πως γίνεται ο Έλεγχος Ακεραιότητας Χώρου σε ένα Data Center

Στο ακόλουθο σχέδιο αποτυπώνεται ένα τυπικό Data Center ή Server Room. Συνήθως ο χώρος αποτελείται από υπερυψωμένο δάπεδο και ψευδοροφή για τις απαραίτητες διελεύσεις, από ειδικές περσίδες αερισμού με μαγνήτες που είναι σχεδιασμένες για μένουν κλειστές έως μια συγκεκριμένη διαφορά πίεσης, και να ανοίγουν αυτόματα από μια συγκεκριμένη τιμή και πάνω. Έξω από τον χώρο υπάρχει η ο χώρος με τις φιάλες αερίου κατάσβεσης.

Extinction_gas_FUVpresentation01

Πως γίνεται η διαδικασία κατάσβεσης της πυρκαγιάς;

Κατά την εκδήλωση της πυρκαγιάς δημιουργείται καπνός και ανάλογα με την επιθετικότητά της, εξελίσσεται και επεκτείνεται σε κάθε είδους καύσιμη ύλη εντός του χώρου. Αμέσως ενεργοποιείται ο συναγερμός και το αέριο κατάσβεσης διοχετεύεται στον χώρο αποβάλλοντας τον αέρα από τις περσίδες βαρύτητας που θα ανοίξουν.

Extinction_gas_FUVpresentation03

Με τη διοχέτευση του αερίου για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ο εσωτερικός αέρας αποβάλλεται από τον χώρο και σιγά σιγά το αέριο πυρόσβεσης αρχίζει να αραιώνεται ή να αποβάλλεται από τις διαρροές του κελύφους. Ο χρόνος αυτής της διαδικασίας εξαρτάται από την πυκνότητα του αερίου που επιλέχθηκε στον χρόνο που υπολογίστηκε να διατηρηθεί.

Extinction_gas_FUVpresentation04

Απάντηση στο εύλογο ερώτημα για το αν διατηρείται η πυκνότητα του αερίου εντός των χρονικών, δίνει το σύστημα ελέγχου της BlowerDoor με τον Έλεγχο Ακεραιότητας Χώρου.

Extinction_gas_FUVpresentation05

Ο εξοπλισμός με την τουρμπίνα τοποθετείται σε μια από τις εισόδους του χώρου και γίνονται οι μετρήσεις με τη χρήση του λογισμικού Teclog 4. Ουσιαστικά με τη δημιουργία διαφοράς πίεσης, γίνεται μια προσομοίωση πυρκαγιάς στον χώρο.

Extinction_gas_FUVpresentation06

Τα αποτελέσματα του ελέγχου μεταξύ άλλων, αποτυπώνονται σε ένα γράφημα σαν το ακόλουθο, όπου φαίνεται σε ποια χρονική στιγμή από την εκδήλωση της πυρκαγιάς μειώθηκε η συγκέντρωση του αερίου στον χώρο, με βάση τις προδιαγραφές του μελετητή. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα φαίνεται ότι η απαιτούμενη συγκέντρωση του αερίου διατηρείται στον χώρο για 16 λεπτά, δηλαδή έξι λεπτά περισσότερο από τις προδιαγραφές που ζητάνε κατ’ ελάχιστο 10 λεπτά διατήρησης της συγκέντρωσής του.

Extinction_gas_FUVpresentation07

Όλη η διαδικασία συνήθως ολοκληρώνεται σε μια ημέρα ενώ η πιο δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία είναι η προετοιμασία του χώρου πριν τον έλεγχο. Στην FUV έχουμε μεγάλη εμπειρία από Ελέγχους Ακεραιότητας Χώρων σε εγκαταστάσεις μικρής και μεγάλης κλίμακας.

FUV_DataCenter02
FUV_DataCenter01