Ανίχνευση διαρροών με νέφος ατμού

IMG_20210713_123443

Είναι πολλές οι περιπτώσεις που έχουμε κληθεί «κατόπιν εορτής» να εντοπίσουμε προβλήματα στην εφαρμογή κουφωμάτων καθώς αρκετοί ιδιοκτήτες παραπονιούνται ότι «φυσάει μέσα στο σπίτι τους».

Σε αυτή την περίπτωση γίνεται έλεγχος και οπτική επιβεβαίωση της εφαρμογής με τη δημιουργία διαφοράς πίεσης και τη χρήση νέφους ατμού. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε οπτικά τις αστοχίες και τα σημεία που μπορούν να διορθωθούν, ώστε να εκμηδενιστούν οι εναλλαγές του αέρα.

FUV_ποιότητα_εφαρμογής_Blowerdoor

Η τεχνική της ανίχνευσης διαρροών με τη χρήση νέφους ατμού, μια εντυπωσιακή και αποτελεσματική μέθοδος, επιτρέπει τον εντοπισμό ακόμη και των πιο δύσκολα ανιχνεύσιμων διαρροών, εξασφαλίζοντας ότι τα κτίρια πληρούν ή υπερβαίνουν τα πρότυπα αεροστεγανότητας. Σε αυτό το σύντομο άρθρο, θα βυθιστούμε στα μυστήρια του νέφους ελέγχου, αναδεικνύοντας πώς αυτή η καινοτόμος τεχνική ανοίγει τους ορίζοντες της σύγχρονης κατασκευής.

Τι είναι η ανίχνευση διαρροών με νέφος ατμού; Περιγραφή της μεθοδολογίας και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται.

Είναι μια καινοτόμος τεχνική που επιτρέπει την επισταμένη αναγνώριση των σημείων διαρροής αέρα σε ένα κτίριο, χρησιμοποιώντας ένα μη τοξικό, ορατό νέφος. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ο ειδικός εξοπλισμός παραγωγής νέφους συνεργάζεται με τις τουρμπίνες της BlowerDoor GmbH που δημιουργούν μια υπερπίεση (ή υποπίεση) εντός του κτιρίου. Έτσι, γεμίζει ο χώρος με ένα ασφαλές ορατό νέφος το οποίο κατευθυνόμενο προς τα σημεία διαρροής λόγω της διαφοράς, αποκαλύπτει οπτικά τις περιοχές όπου υπάρχουν ανεπάρκειες αεροστεγανότητας, παρέχοντας μια ακριβή και εύκολα κατανοητή εικόνα των σημείων που χρειάζονται επιδιόρθωση ή βελτίωση.

FUV_ποιότητα_εφαρμογής_Blowerdoor02

Πλεονεκτήματα της Μεθόδου: Διερεύνηση των πλεονεκτημάτων της χρήσης νέφους για την ανίχνευση διαρροών.

ManualeSerramenti_1819_web-9

Η χρήση νέφους για την ανίχνευση διαρροών προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα, καθιστώντας τη μία από τις πιο αποτελεσματικές και οπτικά εντυπωσιακές μεθόδους ελέγχου αεροστεγανότητας. Πρώτον, παρέχει άμεση οπτική απόδειξη των σημείων διαρροής, κάτι που καθιστά την εντοπισμό και επιδιόρθωσή τους πιο άμεση και αποτελεσματική. Δεύτερον, είναι μια μη επεμβατική μέθοδος, αφού δεν απαιτεί την τροποποίηση ή την καταστροφή οποιουδήποτε μέρους του κτιρίου για την διενέργεια του ελέγχου. Τρίτον, αποτελεί μια ιδιαίτερα αποδοτική από πλευράς κόστους μέθοδο, καθώς μειώνει τον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την ανίχνευση και επιδιόρθωση των διαρροών.

Μέχρι σήμερα, ο μόνος τρόπος που είχαμε για να καταλάβουμε ότι ένα κούφωμα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, ήταν η εμφάνιση της μούχλας στα σημεία εφαρμογής του.

Συμπεράσματα

Η ανίχνευση διαρροών με νέφος ατμού αποτελεί μια θεμελιώδη διαδικασία στην επιβεβαίωση της ποιότητας εφαρμογής της αεροστεγανότητας, παρέχοντας μια άμεση και οπτικά επιβεβαιωμένη απόδειξη της αποδοτικότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί. Μέσω της εφαρμογής της, καταστρώνεται ένας οδικός χάρτης για την επίτευξη υψηλότερων προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης και άνεσης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την βιωσιμότητα των κτιριακών δομών. Η συγκεκριμένη μέθοδος, λοιπόν, όχι μόνο αναδεικνύει τυχόν αδυναμίες στο κέλυφος ενός κτιρίου αλλά προσφέρει και τη δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισης και βελτίωσης, εξασφαλίζοντας την ολοκληρωμένη εφαρμογή και λειτουργία της αεροστεγανότητας. Έτσι, η ανίχνευση διαρροών με νέφος ενισχύει την εμπιστοσύνη στην αρχιτεκτονική ακεραιότητα και προωθεί την δημιουργία ασφαλέστερων, πιο αποδοτικών και περιβαλλοντικά υπεύθυνων κτιριακών περιβαλλόντων.

Παραδοτέο

Με το τέλος του ελέγχου ποιοτικής εφαρμογής με το νέφος ατμού, δίνεται στον ιδιοκτήτη ένα τεύχος στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά όλα τα τρωτά σημεία καθώς και προτεινόμενες λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, για την αποτροπή τέτοιων περιπτώσεων, συστήνουμε να γίνεται πάντα ένας εργοταξιακός έλεγχος πριν την παράδοση του έργου.

F15