Τι είναι ο εργοταξιακός έλεγχος Αεροστεγανότητας

DSC_0830

Η πιο κατάλληλη στιγμή για την επιβεβαίωση της σωστής εφαρμογής ενός κουφώματος ή γενικότερα για το σωστό σφράγισμα του κτιριακού κελύφους, είναι κατά τη διάρκεια της κατασκευής. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις, μετά την ολοκλήρωση και παράδοση ενός οικοδομικού έργου, παρατηρούνται αστοχίες που επιβαρύνουν σημαντικά την ποιότητα της κατασκευής.

Ο εργοταξιακός έλεγχος αεροστεγανότητας είναι το αόρατο αλφάδι του σωστού κατασκευαστή που θέλει να προσφέρει ένα ποιοτικό αποτέλεσμα! Δεν γίνεται μόνο προληπτικά αλλά έρχεται να διορθώσει μικρές αόρατες ρυθμίσεις που δεν μπορούν να φανούν στο γυμνό μάτι αλλά προκαλούν προβλήματα στο μέλλον της κατασκευής. 

DSC_2532

Όσο εξελίσσονται τα υλικά και οι οικοδομικές τεχνολογίες, αντίστοιχα εξελίσσεται και η κατασκευαστική δεξιότητα ενός συνεργείου. Εκεί που κάποτε αρκούσε να βιδώσει κάποιος το κούφωμα στην ψευτόκασα, σήμερα πρέπει να αφιερώσει πολύ περισσότερο χρόνο για τη σωστή εφαρμογή

Εδώ έρχεται ο εργοταξιακός έλεγχος σαν ένα επιπλέον εργαλείο, ως ένα αλφάδι στα χέρια του κατασκευαστή για την πρόληψη και επιτόπια επιδιόρθωση μικρών λεπτομερειών που μπορεί να προβούν μοιραίες μετά την παράδοση του έργου.

Κατά τον εργοταξιακό έλεγχο αεροστεγανότητας, όλο το κέλυφος οφείλει να είναι κλειστό και ιδιαίτερα το συνεργείο εγκατάστασης κουφωμάτων οφείλει να είναι παρόν ώστε να μπορεί να κάνει τις επιτόπιες προσαρμογές και ρυθμίσεις.

DSC_2553

Η πρώτη κίνηση είναι να γίνει μια μέτρηση ώστε να δοθεί ο αριθμός των εναλλαγών ανά ώρα και να υπολογιστεί το n50 ACH. Στη συνέχεια και εφόσον η συγκεκριμένη επιδέχεται βελτίωσης, μπορεί να γίνει χρήση ατμού για τον οπτικό εντοπισμό μικρών ή και μεγάλων σημείων που επιβαρύνουν την αεροστεγανότητα του κελύφους.

DSC_0854

Όσο πιο μικρή είναι η τιμή n50 του εργοταξιακού ελέγχου, τόσο πιο σίγουρη είναι η επίτευξη του τελικού στόχου που έχει τεθεί από τον μελετητή

Ο εργοταξιακός έλεγχος μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι να μειωθεί ο n50 στον βαθμό που θα ικανοποιεί τον μελετητή του έργου.