Προιοντα Αεροστεγανοτητας

Ειδικό προστατευτικό προφίλ επιχρισμάτων για το σφράγισμα του κουφώματος σε υπάρχοντα τοίχο κατά την ανακαίνιση

Αυτοδιογκούμενη ταινία πολυουρεθάνης πολλαπλής χρήσης

Αφρώδης ταινία PVC για τη στεγάνωση της έδρασης

Σιλικόνη σφράγισης-επικόλλησης κουφωμάτων

Ελαστικός αφρός πολυουρεθάνης ενός συστατικού

Αυτοκόλλητη μεμβράνη μεταβλητής ανεμοπερατότητας και υγροστεγανότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση