ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Ειδικές περιπτώσεις είναι οι μεγάλοι επαγγελματικοί χώροι ψύξης ή τα διυλιστήρια όπου οι χώροι σφράγισης και πυρασφάλειας, οφείλουν να ελέγχονται με τον έλεγχο αεροστεγανότητας κατά τη ν κατασκευή τους και πριν την παράδοση σε λειτουργία . Αυτό γιατί οι διαφορές θερμοκρασίας είναι ιδιαίτερα μεγάλες και μια μικρή χαραμάδα μπορεί να επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση ενέργειας στην περίπτωση των ψυγείων ενώ στην περίπτωση τω διυλιστηρίων μπορεί να προβεί μοιραία προκαλώντας ασύμμετρες συνέπειες λόγω των υπερβολικών βαθμών θερμοκρασίας που προκαλούνται από μια πυρκαγιά.

Ζητήστε προσφορά.