ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε κτίρια κατοικιών μέχρι 15.000μ² συνολικού όγκου, ανεξάρτητα των ορόφων που είναι σε επικοινωνία.

Είναι πολύ σημαντικό εργαλείο για την επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης των κουφωμάτων αλλά για για την επιβεβαίωση της απόδοσης των συστημάτων μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας.

Ζητήστε προσφορά.