ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

Ο έλεγχος μπορεί να γίνει σε κτίρια κατοικιών μέχρι 15.000μ² συνολικού όγκου, ανεξάρτητα των ορόφων που είναι σε επικοινωνία. Σε διαμερίσματα με συρόμενα χωνευτά παράθυρα μέσα σε τοίχους ο έλεγχος αεροστεγανότητας είναι άεργος ενέργεια και δεν την συνιστούμε!

Ζητήστε προσφορά.