ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ:

Τα κτίρια μεγάλης κλίμακας απαιτούν τη χρήση περισσότερων τουρμπίνων. Οι αρχές ελέγχου ισχύουν ομοίως με τις κατοικίες, μόνο που οι μετρήσιμοι όγκοι υπερβαίνουν τα 30.000μ². Σε κάθε περίπτωση οι χώροι κατά τον έλεγχο θα πρέπει να είναι απόλυτα κλειστοί με όλα τα συστήματα θέρμανσης ή ψύξης απενεργοποιημένα.

Ζητήστε προσφορά.