Ζητήστε προσφορά

Για τον έλεγχο αεροστεγανότητας θα πρέπει να μας δώσετε τα δεδομένα του κτιρίου που πρόκειται να μετρηθεί, συνολική επιφάνεια, μικτός όγκος, αν υπάρχει τζάκι κλειστού ή ανοιχτού θαλάμου και αν υπάρχει σύστημα μηχανικού αερισμού. Ιδανικό είναι να μας επισυνάψετε κάτοψη και τομή σε dwg.
Ιδανικό είναι να μας επισυνάψετε κάτοψη, τομή ή φωτογραφίες.

«Για περισσότερα αρχεία (φωτογραφίες, κατόψεις κλπ) συμπιέστε τα σε ένα αρχείο αντίστοιχης μορφής (zip ή άλλο).»